องค์ประกอบของบันเทิงคดี

บันเทิงคดีมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ประการ คือ
๑ . สารัตถะของเรื่อง (Theme)
๒ . โครงเรื่อง (Plot)
๓ . ตัวละคร (Character)
๔ . บทสนทนา (Dialogue)
๕ . ฉาก (Setting)
๖ . บรรยากาศ (Atmosphere)

โครงสร้างด้านเนื้อหาสาระของรายการประเภทบันเทิงคดี ( ปกิณกะบันเทิง )

รายการปกิณกะบันเทิงเป็นศูนย์รวมของรายการบันเทิงหลายแขนงในรายการวิทยุโทรทัศน์ ดังนั้น โครงสร้างของรายการปกิณกะจึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นส่วนประกอบด้านเนื้อหาของ รายการดังต่อไปนี้

1. การแสดงดนตรีและร้องเพลงของดารานักร้องชั้นนำยอดนิยม

2. การแสดงตลกและละครตลกเบาสมองอย่างสั้น

3. การแสดงละครสั้น

4. การเต้นรำ เต้นระบำ โมเดิร์นดานซ์ บัลเล่ต์ นาฏศิลป์

5. การเชิญดารานักร้องนักแสดงปรากฏตัวร่วมแสดงดละสัมภาษณ์

6. การเล่นเกมเบาสมองที่ตื่นเต้น และการเสี่ยงโชคโดยให้ผู้ชมทั้งในและนอกห้องส่งมีส่วนร่วม

7. การแสดงความสามารถพิเศษของนักแสดงบนเวที เช่น กายกรรม วิทยากล ตลอดจนสิ่งแปลกประหลาดหาดูยาก

8. การแสดงละครสัตว์ทั้งแบบในโรงใหญ่และขนาดย่อม

9. การแข่งขันกีฬาเพื่อการบันเทิงที่ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อมุ่งหวังจะเอาแพ้หรือชนะอย่างจริงจัง

10. การดำเนินการโดย พิธีกรชายหรือหญิง หรือทั้งชายและหญิงที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยม

กิจกรรม


© Copyright 2004
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น