ตัวอย่างบทสารคดีโทรทัศน์จากรายการโลกสลับสีชุด “ เชียงตุง ”

ตอนที่ 2 ใต้ร่มธงธรรม

ภาพ เสียง

0.00

อารัมภบท

( ดนตรีธีมเชียงตุง )

ซ้อนตัวอักษร

เชียงตุง

ตอนที่ 2 “ ใต้ร่มธงธรรม ”

( โลโก้ ) ธนาคารไทยพาณิชย์ นำเสนอ

บริษัทแปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ดำเนินรายการ

  • L S. บ้านในชนบท เห็นเครื่องหีบอ้อยโบราณกำลังทำงาน
  • MS. ควายเดินหมุนเครื่องหีบอ้อย
  • CU. น้ำอ้อยไหลลงหม้อดิน
  • ภาพชุดหีบอ้อย

-LS. มุมสูงเห็นมอเตอร์ไซค์มาจอดที่ลานบ้าน

- CU. ใบหน้าบ่าวสาวมาซื้อน้ำอ้อยไปทำบุญ

( ดนตรี )

( เสียงบรรยายการหีบอ้อย )

ซ้อนตัวอักษร

บ้านหัวขัว

ชานเมืองเชียงตุง , พม่า

สมเกียรติ อ่อนวิมล บรรยาย

จรัล มโนเพ็ชร ประพันธุ์ดนตรีประกอบ

อาจารย์ทวี ส่างปัญญางกูร ที่ปรึกษาวิชาการ

ธีรภาพ โลหิตกุล บทสารคดี

วิลาศ ปัญญาโรจน์ ถ่ายภาพ

สหรัฐ ธรรมตระกูล ลำดับภาพ

ปล่อยเสียง / ซ้อนตัวอักษร ( แปลคำพูดภาษาพม่า )

“ หยุด… . หยุด ”

“ พี่สาวผมอยากซื้อน้ำอ้อย มีเยอะมั้ยครับ ”

“ มีค่ะ”

“ ขายยังไงครับ”

ตารางการเขียนบทสำหรับรายการวิทยุ

บทรายการสารคดี

เวลา

เนื้อหา ……………… .

นาที / วินาที

กิจกรรม


© Copyright 2004
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น