build5 build2 build4 build1 build3
 
แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครที่ E-mail: ionano@kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 [2014-07-11]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)) จำนวน 1 อัตรา ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครที่ E-mail: chomraj@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [2014-07-11]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 [2014-06-28]
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ภาษาไทย) 1 อัตรา ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 สามารถกรอกใบลน์ได้ที่ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobList.php?mode=1สมัครออนไ [2014-06-11]
ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงาน โดยจะมีการจัดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกพนักงาน วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์ อาคาร เตรียมวิทยาศาสตร์ 2 ชั้น 2 ห้องบรรยาย 3 รอบเช้า (9.00 น. - 12.00 น.) รอบบ่าย (13.00 น. – 17.00 น.) [2014-01-31]

ปฏิทินคณบดี
ปฏิทินผู้บริหาร
จองรถยนต์คณะ
สืบค้นสื่อมีเดียคณะ
สืบค้นคำสั่งคณะ
สืบค้นหนังสือราชการ
ระบบตรวจสอบเงินโอนบุคลากรคณะ
รายงานการประชุมคณะ
รายชื่อประธานกลุ่มวิชาและประธานหลักสูตร
งานบริหารงานบุคคล
ระบบ eQA หลักสูตร
ระบบ eProject
ระบบ eCDS
ระบบเบิกพัสดุภายใน
ระบบทะเบียนรับเงินยืม
ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ฯ
ระบบขอใช้บริการงานอาคารสถานที่ [ทดสอบระบบใช้งานจริง]
หลักสูตร
งานบริการนักศึกษา (ปริญญาตรี)
บัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท-เอก)
งานพัฒนานักศึกษา
บริการวิชาการภาษาอังกฤษ(สอบวัด, อบรมเข้ม)
สาขาภาษาฝรั่งเศส
TOEIC
E-Learning
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ลุ่มน้ำโขงศึกษา
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง
กลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (WeSD)
ศ ป ส.
HSTV
ความก้าวหน้าในสายงานสำหรับบุคลากร
งานจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนังสั้นจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานมหกรรมวิชาการครบรอบ 36 ปี วันที่ 5 กันยายน 2557 
จัดโดย-:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานมหกรรมวิชาการครบรอบ 36 ปี วันที่ 5 กันยายน 2557(ต่อ...) 
จัดโดย-:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานมหกรรมวิชาการครบรอบ 36 ปี วันที่ 5 กันยายน 2557(ต่อ...) 
จัดโดย-:คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานไหว้ครู ประจำปี การศึกษา 2557 วันที่ 4 กันยายน 2557  
สถานที่จัดงาน-:ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม)
สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Designed by huso.[vijijo@kku.ac.th 3161 w e b m a s t e r]
123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ : (043)202861, แฟกซ์: (043)203050