แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาสเปน จำนวน 1 อัตรา (Native Spanish speaker) ระหว่างวันที่ 22 – 29 พฤษภาคม 2558 [2015-05-21]
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงาน (งานธุรการ) [2015-05-19]
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ (1 อัตรา) ถึงวันที่ 8 ต.ค. 2557 โดยวิธีออนไลน์ที่ http://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobList.php?mode=1 [2014-09-30]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาจีน) จำนวน 1 อัตรา ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครที่ E-mail: ionano@kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 [2014-07-11]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)) จำนวน 1 อัตรา ติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครที่ E-mail: chomraj@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [2014-07-11]
   ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร [click : คลิ๊ก] : Information for Dean

   ส่วนงานบริการนักศึกษา [click : คลิ๊ก] : Service Student

   ศูนย์วิจัย & อื่น ๆ [click : คลิ๊ก]